Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych

13 listopada 2023

Dofinansowanie można otrzymać na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Dotacja nie obejmuje rozbiórki obiektów. Pieniądze pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i są do dyspozycji Samorządu Województwa Podlaskiego.

Termin składania wniosków upływa z końcem listopada b.r. Realizacja inwestycji musi nastąpić w 2024 r. Wnioski można składać osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zdrowia 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

W przypadku nadesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej

tekst: Departament Zdrowia UMWP
oprac.: Paulina Tołcz
fot.: Kamil Timoszuk

Opublikował: Małgorzata Sawicka

13 listopada 2023

Powrót na początek strony