Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

O zdrowiu psychicznym w łomżyńskim WOPiTU

11 października 2023

Konferencję „Zdrowie psychiczne - powszechnym prawem człowieka” zorganizował we wtorek 10 października Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (WOPiTU) w Łomży. Wystąpieniom, które poświęcone były głównie dzieciom i młodzieży, przysłuchiwał się wicemarszałek Marek Olbryś.

– Jednym z najważniejszych zadań WOPiTU jest skierowanie szczególnej uwagi na młodzież. Chciałbym, aby wiodąca w województwie placówka, uhonorowana Podlaską Marką Roku, mogła rozszerzać swoje propozycje pomocy osobom uzależnionym, w tym zwłaszcza młodemu pokoleniu. Tego rodzaju inicjatywy jak dzisiejsza konferencja pozwalają lepiej diagnozować sytuację - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

O roli zdrowia psychicznego dla każdego człowieka i jego bliskich mówiła Renata Szymańska, dyrektor WOPiTU.  Kierowana przez nią placówka ma pod opieką m.in. blisko 1600 dzieci i młodzieży w Łomży, blisko 800 w Sławcu koło Nowogrodu i 570 w Wysokiem Mazowieckiem. Kolejka do specjalistów, których podopieczni potrzebują, wydłuża się. 

– Zdrowie psychiczne, jak to podkreślamy w tytule konferencji, jest powszechnym prawem każdego człowieka, jak dostęp do szkolnictwa. Jesteśmy całością, stan psychiczny wpływa na zdrowie fizyczne. Jest cała grupa zaburzeń nazywanych somatycznymi, m.in. infekcje, astma, stany zapalne jelita, owrzodzenie żołądka, które pojawiają się przy słabym stanie psychicznym. Zdrowie psychicznie to także umiejętność samorealizacji, podejmowania decyzji, życia „pełną garścią”. Im bardziej jest stabilne, tym bardziej przekażemy to naszym dzieciom i tym, którymi się opiekujemy - mówiła Renata Szymańska.

W jej ocenie zła kondycja psychiczna może prowadzić, zwłaszcza młodych ludzi, do „ucieczki” w uzależnienia i do innych niebezpiecznych zjawisk, jeżeli w porę nie otrzymają fachowej pomocy.  

– Niepokojące są dane na temat myśli i prób samobójczych osób do 18 roku życia. Z danych policji wynika, że w naszym regionie w 2020 roku było 30 takich przypadków, w 2021 - 51, a w 2022 już 84. Są też inne potwierdzenia, że rośnie skala zjawiska nieradzenia sobie z trudnościami - wyjaśniała Renata Szymańska.   

Autorami wystąpień i słuchaczami podczas konferencji byli m.in. psycholodzy, pedagodzy, przedstawiciele instytucji niosących pomoc młodzieży i rodzinom czy środowisk edukacyjnego. 

– Z mojej pracy pedagogicznej podstawowy wniosek jest taki, że zdrowa rodzina to dobre dziecko. Rodzina oparta na Dekalogu i miłości to ostoja zdrowia. Wielka jest także rola mentora, czyli nauczyciela, uczestniczącego wraz z dzieckiem w poszukiwaniu wartości i wyzwalającego aktywność twórczą - stwierdziła Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, która mówiła w swym wystąpieniu „O rywalizacji i współpracy jako stylu funkcjonowania w szkole w aspekcie zdrowia psychicznego”.

Czynniki kształtujące zdrowie psychiczne przedstawiła z kolei psycholog Małgorzata Załuska. 

– Badania wskazują, że nawet od życia prenatalnego zależy, jak się będzie kształtowała osobowość, odporność na stres, funkcjonowanie z rówieśnikami, wybór partnera życiowego, adaptacja do życia dorosłego. Jako psycholog i mama uważam, że podstawową potrzebą jest dla dziecka bliskość, uważność na to, co dziecku potrzebne - powiedziała.

 

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Aneta Kursa

Opublikował: Małgorzata Sawicka

11 października 2023

Powrót na początek strony