Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Samorząd województwa został wyróżniony za działania prozdrowotne

20 grudnia 2023

/ Krystian Guzewicz

Certyfikat Nadzwyczajny „Samorządowy Diament Jakości” oraz certyfikat „Samorząd Promujący Zdrowie” to wyróżnienia, jakie przyznano za realizację innowacyjnych projektów w zakresie profilaktyki chorób na terenie Województwa Podlaskiego. W środę 20 grudnia nagrody odebrane podczas uroczystej gali w Krakowie przekazano na ręce Marka Malinowskiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego odpowiedzialnego m.in. za obszar zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Departamentu Zdrowia urzędu marszałkowskiego Dominik Maślach oraz jego dwóch zastępców: Monika Anna Borkowska i Magdalena Donejko.

Samorząd oprócz wsparcia inwestycyjnego jednostek zdrowia (m.in. zakupu sprzętu i aparatury medycznej) podejmuje również działania dotyczące promocji zdrowia. I właśnie te działania zostały docenione.

– To ogromny sukces i dowód na wysoką jakość podejmowanych przedsięwzięć. W tym miejscu chce szczególnie podziękować osobom zaangażowanym w realizacje projektów skierowanych głównie do pacjentów – kadrze medycznej, jak i pozostałemu personelowi, organizacjom pozarządowym, jak i wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymanego wyróżnienia. To nasz wspólny sukces – mówił podczas spotkania Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Efekty pracy zarządu

W rankingu to Województwo Podlaskie uzyskało najwyższą liczbę punktów w kategoriach konkursowych. Bardzo wysoko oceniono działania związane ze wspieraniem rozwoju systemu ochrony zdrowia czy przedsięwzięcia w zakresie zwalczania epidemii COVID-19.

Wyróżnienia zostały przyznane za przedsięwzięcia podejmowane przez samorząd w latach 2020-2023.

– Przyznane certyfikaty stanowią potwierdzenie słuszności działań, doceniają efekty pracy Zarządu Województwa Podlaskiego, jeśli chodzi o działania stricte związane z promocją, ochroną zdrowia i zdrowym stylem życia – podkreślała zastępca dyrektora w Departamencie Zdrowia Monika Anna Borkowska, tłumacząc, że projekty były finansowane nie tylko z budżetu województwa, ale także przy wsparciu funduszy europejskich.

 

Zdrowie mieszkańców regionu w centrum uwagi

Jak wyjaśniał, dyrektor Departamentu Zdrowia Dominik Maślach wszystkie programy polityki zdrowotnej, które zostały zgłoszone do konkursu, posiadają pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Jest to kluczowy warunek umożliwiający realizowanie przedsięwzięć ze środków publicznych.

– W naszym województwie wykazaliśmy większość naszych działań związanych z profilaktyką. To działania, które dotyczą zapobiegania chorobom, wczesnego wykrywania chorób, szybkiej diagnostyki i lepszej dostępności do leczenia. Skupiliśmy się na kilku większych projektach profilaktycznych – mówił.

Wśród ocenianych projektów znalazły się m.in. program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat czy duży projekt profilaktyki chorób odkleszczowych, gdzie grupą docelową byli rolnicy.

– Kolejnym takim projektem realizowanym przez Województwo Podlaskie, a konkretnie przez Białostockie Centrum Onkologii był duży, ponad czteroletni projekt rehabilitacji po chorobie onkologicznej, gdzie osoby, które cierpią, przeszły radykalne leczenie w zakresie choroby onkologicznej mogły skorzystać z turnusów i stacjonarnych i ambulatoryjnych czy wsparcia psychologicznego – wyjaśniała Magdalena Donejko, zastępca dyrektora w tymże departamencie.

Jak zaznaczała, samorząd realizuje też wiele mniejszych projektów przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Są one skierowane zarówno do dzieci - skupiają się głównie na zdrowym odżywianiu, jak i do seniorów - mają na celu m.in. profilaktykę chorób związanych z zaburzeniami układu nerwowego.

W związku z wyróżnieniem samorząd otrzymał Godło Promocyjne „Samorząd Promujący Zdrowie”, które teraz będzie mógł wykorzystywać w realizowanych działaniach mających na celu budowanie przestrzeni promującej zdrowie. Godłem będzie mógł się posługiwać przez najbliższy rok.

Konkurs organizowany jest po raz czwarty przez Quality Institute.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa
fot.: Krystian Guzewicz

 

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

20 grudnia 2023

Powrót na początek strony