Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wieloletnie wsparcie dla podlaskich seniorów

28 lipca 2023

Mówiący wicemarszałek Malinowski wśród siedzących ludzi

Wieloletnie wsparcie dla podlaskich seniorów

Pomoc w tym obszarze zapewni strategiczny projekt realizowany z funduszy europejskich przez Województwo Podlaskie. Obejmie on, z pewnymi wyjątkami, obszar całego regionu. Kolejne spotkanie dotyczące realizacji projektu odbyło się w piątek, 28 lipca w urzędzie marszałkowskim. Wziął w nim udział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowie.

Projekt ma perspektywę wieloletnią, będzie realizowany dzięki dotacji w wysokości 10 mln euro. Pozwoli ona objąć teleopieką, usługami opiekuńczymi, sąsiedzkimi i asystenckimi niesamodzielne osoby starsze oraz pełnoletnie z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi z całego województwa z wyjątkiem mieszkańców trzech największych miast: Białegostoku, Łomży i Suwałk.

Liderem tego projektu jest Województwo Podlaskie, a partnerami samorządy z regionu. W piątkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin: Siemiatycze Miasto, Siemiatycze Gmina, Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Hajnówka Miasto, Hajnówka Gmina, Kleszczele, Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Suchowola, Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo.

– Dziękuję, że Państwo odpowiedzieli na nasze zaproszenie i są gotowi na realizację unijnego projektu. Potrzeba wdrażania tego rodzajów inicjatyw jest ogromna. Przybyliście tutaj Państwo w większości z rejonów południowo-wschodnich naszego województwa, gdzie zamieszkuje dużo osób starszych, które wymagają opieki. Dzięki projektowi mają Państwo szansę rozszerzyć świadczone przez siebie usługi – zwrócił się do uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli gmin Marek Malinowski.

Szczegółowe informacje dotyczące unijnego projektu dostępne są w artykule „W Podlaskiem realizowany będzie projekt unijny przeciwdziałający wykluczeniu seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Cezary Rutkowski
fot.: Piotr Markowski

Opublikował: Krystian Guzewicz

28 lipca 2023

Powrót na początek strony