Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wieloletnie wsparcie dla podlaskich seniorów

28 lipca 2023

Program teleopieki domowej-10.jpg

Pomoc w tym obszarze zapewni strategiczny projekt realizowany z funduszy europejskich przez Województwo Podlaskie. Obejmie on, z pewnymi wyjątkami, obszar całego regionu. Kolejne spotkanie dotyczące realizacji projektu odbyło się w piątek, 28 lipca w urzędzie marszałkowskim. Wziął w nim udział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowie.

Projekt ma perspektywę wieloletnią, będzie realizowany dzięki dotacji w wysokości 10 mln euro. Pozwoli ona objąć teleopieką, usługami opiekuńczymi, sąsiedzkimi i asystenckimi niesamodzielne osoby starsze oraz pełnoletnie z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi z całego województwa z wyjątkiem mieszkańców trzech największych miast: Białegostoku, Łomży i Suwałk.

Liderem tego projektu jest Województwo Podlaskie, a partnerami samorządy z regionu. W piątkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin: Siemiatycze Miasto, Siemiatycze Gmina, Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Hajnówka Miasto, Hajnówka Gmina, Kleszczele, Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki, Suchowola, Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo.

– Dziękuję, że Państwo odpowiedzieli na nasze zaproszenie i są gotowi na realizację unijnego projektu. Potrzeba wdrażania tego rodzajów inicjatyw jest ogromna. Przybyliście tutaj Państwo w większości z rejonów południowo-wschodnich naszego województwa, gdzie zamieszkuje dużo osób starszych, które wymagają opieki. Dzięki projektowi mają Państwo szansę rozszerzyć świadczone przez siebie usługi – zwrócił się do uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli gmin Marek Malinowski.

Szczegółowe informacje dotyczące unijnego projektu dostępne są w artykule „W Podlaskiem realizowany będzie projekt unijny przeciwdziałający wykluczeniu seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Cezary Rutkowski
fot.: Piotr Markowski

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

28 lipca 2023

Powrót na początek strony