Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Duoport w Podlaskiem? Ciąg dalszy rozmów o lotnisku

3 kwietnia 2024

Marszałek Kosicki, przewodniczący Dębski oraz radny Dębowski

Duoport w Podlaskiem? Ciąg dalszy rozmów o lotnisku

Wyniki najnowszych badań dotyczących preferencji społecznych odnośnie powstania lotniska w Białymstoku i propozycje rozwiązań przedstawicieli podlaskiego samorządu były przedmiotem środowej (3.04) konferencji marszałka Artura Kosickiego. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski i radny miejski Henryk Dębowski.

Marszałek odniósł się do, jak to nazwał, „chaosu informacyjnego” w związku z planowanym zaniechaniem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przez obecny rząd Polski. Poinformował, że skierował pismo do premiera Donalda Tuska w tej sprawie.

– Wnioskuję w nim o to, żeby zmienić obecne dokumenty strategiczne państwa polskiego i wpisać do nich inwestycję, polegającą na budowie lotniska regionalnego w województwie podlaskim tak, jak tego chcą mieszkańcy naszego regionu – zaznaczył Artur Kosicki, podkreślając, że tego typu przedsięwzięcie jest nierealne bez dofinansowania z budżetu państwa.

Koło zamachowe podlaskiej gospodarki

W marcu br. urząd marszałkowski zlecił Ogólnopolskiej Grupie Badawczej przeprowadzenie badania opinii mieszkańców Podlaskiego na temat lotniska regionalnego. W telefonicznej ankiecie udział wzięła reprezentatywna próba 1 tys. Podlasian. Ponad 63 proc. osób zadeklarowało, że chce, aby lotnisko miało charakter międzynarodowy, a nie wyłącznie lokalny (raport dostępny jest na dole strony).

– To jest bardzo ważna inwestycja, która na pewno będzie miała wpływ na rozwój naszego regionu. Od dłuższego czasu jesteśmy w tej materii białą plama, tak dalej być nie może – przekonywał Artur Kosicki.

W podobnym tonie wypowiedział się radny miejski Henryk Dębowski. Wskazał on, że wg najnowszego rankingu Business Insider Białystok jest ostatnim miastem wojewódzkim w Polsce, jeśli chodzi o poziom życia.

– Mamy namacalny dowód w postaci opinii mieszkańców, którzy jasno deklarują, że chcą, aby w województwie powstał międzynarodowy, regionalny port lotniczy, który będzie służył rozwojowi całego regionu. Będzie on swoistym kołem zamachowym białostockiej i podlaskiej gospodarki – powiedział i zadeklarował swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Tego samego zdania był Bogusław Dębski. Przewodniczący sejmiku podał za przykład Lublin porównywany do Białegostoku zanim w Świdniku otworzono lotnisko, a który teraz rozwija się dwa razy lepiej niż stolica Podlaskiego.

– To powinno dać nam wszystkim do myślenia, a w szczególności tym, którzy z woli wyborców sprawują decyzyjne funkcje. Białystok powinien być w strefie oddziaływania lotniska. Musi być sporządzony Master Plan, który powie, jak się ono będzie rozwijało. Robi się go na 50 lat do przodu, bo lotnisko to inwestycja rozwojowa, etapowa – powiedział.

Najlepszym rozwiązaniem – lotniczy duoport

Marszałek Kosicki zaznaczył jednocześnie, że te plany nie wykluczają współdziałania w kwestii utworzenia lotniska na Krywlanach, ponieważ „to, co zostało rozpoczęte za publiczne pieniądze, musi zostać dokończone”.

– My nie skreślamy Krywlan, wręcz odwrotnie – chcemy je włączyć w cały ten system, żeby rozwiązać kwestie lotnictwa w regionie raz na zawsze – podkreślił.

W imieniu społeczeństwa wypowiedział się Karol Halicki ze stowarzyszenia Port Lotniczy Białystok.

– Zaprezentowana dzisiaj koncepcja duoportu, czyli jednego lotniska z dwoma pasami startowymi – jednym mniejszym na Krywlanach i drugim, dłuższym do operacji międzynarodowych, to coś, co bardzo nam się podoba – mówił. – Mam nadzieję, że te plany zostaną zrealizowane jak najszybciej i deklaruję swój udział w pracach zespołu ds. lotniska. Będę głosem mieszkańców, będę wspierać i dbać o to, by ta inwestycja została wreszcie zrealizowana – zapewnił.

Współpraca ekspertów, społeczeństwa i władz

Podczas konferencji Artur Kosicki odniósł się także do zarzutów prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego dotyczących niepowołania swoich przedstawicieli do zespołu roboczego ds. lotniska. Grupa ta ma przygotować analizę kosztów dostosowania potencjalnego lotniska do ruchu pasażerskiego, opracować harmonogram prac i określić sposoby finansowania projektu.

– My chcemy, żeby w naszym zespole byli eksperci i dlatego bardzo długo negocjowaliśmy ze Stowarzyszeniem Portów Lotniczych V4+, żeby do naszego zespołu włączyć ich przedstawiciela. Taka umowa została zawarta, jest to pan Andrzej Gniadkowski, osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i kwalifikacje – wyjaśnił Artur Kosicki.

Marszałek poinformował także o propozycji spotkania, jaką wystosował do prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i obecnego prezesa Polskich Portów Lotniczych Andrzeja Ilkowa. Ma się ono odbyć 12 kwietnia i być otwarte, aby każdy zainteresowany mógł w nim uczestniczyć.

Odniósł się do tego przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski.

– Moim marzeniem i intencją jest, żebyśmy się porozumieli, zrewidowali dawne postanowienia i zaczęli wspólnie działać. Nam zwyczajnie potrzebne jest to lotnisko – podsumował.

Każdy może wyrazić swoje zdanie odnośnie kwestii powstania lotniska w Białymstoku. Ankieta dostępna jest na stronie Podlaskie Lotnisko.

Anna Augustynowicz
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Paweł Krukowski

 

Opublikował: Krystian Guzewicz

3 kwietnia 2024

Powrót na początek strony