Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs dla gmin na wsparcie OSP

31 stycznia 2024

O pomoc finansową mogą się ubiegać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z Podlaskiego. Wsparcie jest przewidziane na zakup sprzętu i umundurowania oraz na szkolenia w jednostkach ochotniczych straży pożarnych (OSP). Wnioski przyjmowane są do 2 lutego 2024 r. Pula w konkursie wynosi 2 mln zł i pochodzi z budżetu województwa.

Pomoc można przeznaczyć m.in. na kupno węży pożarniczych, latarek, hełmów, radiotelefonu i umundurowania, a nawet samochodu pożarniczego. Dzięki dotacji można wykonać też remont sprzętu przeciwpożarowego czy pojazdów specjalistycznych. Na uwadze trzeba jednak mieć maksymalną kwotę wsparcia, o którą można się ubiegać we wniosku – wynosi ona 70 tys. zł.

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane pod uwagę: wysokość wkładu własnego gminy, stopień zaangażowania jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy i szczególne potrzeby jednostek powstałe wskutek działań losowych. Ważne będzie także jej położenie geograficzne i stopień zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej lub papierowej (wypełniony na załączonym poniżej formularzu) w terminie od 12 stycznia do 2 lutego 2024 r. na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Infrastruktury i Transportu
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Dodatkowe informacje na temat konkursu pod nr tel. 85 66 54 479.

Szczegóły w załączeniu.

Dawid Korpacz
red.: Barbara Likowska-Matys

Opublikował: Paulina Dulewicz

31 stycznia 2024

Powrót na początek strony