Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs ofert na wkłady własne do projektów dla organizacji pozarządowych

2 lipca 2024

Kolorowe piksele tworzące kształt żubra i napis

logotyp Województwa Podlaskiego / Paulina Dulewicz

Do rozdysponowania jest 150 tys. zł. O pieniądze z tej puli na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach programów zewnętrznych mogą ubiegać się: stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne oraz kościoły i związki wyznaniowe. Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem serwisu witkac.pl w terminie od 4 lipca do 25 lipca br.

Celem konkursu ofert jest wsparcie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez dofinansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków pochodzących spoza budżetu Województwa Podlaskiego.

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, które mają być realizowane w okresie od 1 stycznia 2024 r. do  31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem, że termin zaciągania zobowiązań finansowych oraz ponoszenia wydatków dla środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego ustala się od dnia podpisania umowy.

Środki na realizację zadania otrzyma oferent, który pozyskał, bądź jest w trakcie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w ramach krajowych i zagranicznych programów zewnętrznych. Z projektu mają skorzystać mieszkańcy województwa podlaskiego.

Konkurs nie obejmuje wkładu własnego na zadania publiczne, na które oferent pozyskał/pozyskuje fundusze europejskie czy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadania dofinansowane w konkursie muszą posiadać znaczenie regionalne lub ponadregionalne.

Konkurs jest również zamieszczony wraz z wymaganymi załącznikami na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Systemie Witkac.pl oraz na BIP Urzędu.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oprac.: Cezary Rutkowski
fot.: Paulina Dulewicz

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

2 lipca 2024

Powrót na początek strony