Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Augustowie

31 maja 2024

Bogdan Dyjuk przemawia na spotkaniu

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Augustowie

Narażają własne życie gasząc pożary, ratują ludzi i zwierzęta z zagrożonych miejsc, udzielają pierwszej pomocy oraz usuwają skutki katastrof. Dzięki ich służbie społeczeństwo może czuć się bezpiecznie. W środę, 29 maja, miały miejsce uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Augustowie. W wydarzeniu uczestniczył Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa.

Wciągnięcie biało-czerwonej flagi na maszt placu przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej (PSP) rozpoczęło uroczystość. Wydarzenie było także okazją, by podziękować i odznaczyć strażaków za ich trudną i ofiarną służbę oraz wręczyć nominacje na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

Nieoceniona rola

W imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego wyrazy uznania za pełną poświęcenia służbę złożył druhom Bogdan Dyjuk, członek zarządu.

– Rola strażaków w ochronie życia i mienia jest nieoceniona. Reagują na pożary, wypadki i inne sytuacje kryzysowe z niezrównaną odwagą i determinacją. To dzięki olbrzymiej zdolności do poświęceń oraz doskonałemu wyszkoleniu są w stanie ratować ludzkie życie, a także zapewnić poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Dlatego jesteśmy z wami w tym szczególnym dniu, aby podziękować za wszystko, co robicie społeczeństwu – powiedział członek zarządu.

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie został st. kpt. Michał Olszewski, który podziękował wszystkim strażakom powiatu augustowskiego za ich służbę oraz złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

W wydarzeniu uczestniczyli również m.in. europoseł Tomasz Frankowski, Jacek Niedźwiedzki – poseł na Sejm RP oraz st. bryg. Janusz Kondrat – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP.

Działalność jednostek straży pożarnej w powiecie augustowskim

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Augustowie 10 strażaków pełni służbę codziennie, w tym dziewięciu w gotowości do wyjazdu w ciągu jednej minuty. W ramach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej funkcjonują dwie grupy specjalistyczne, włączone do Centralnego Odwodu Operacyjnego – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Augustów” oraz Specjalistyczna Grupa Sonarowa.

Dodatkowo w gotowości jest także 17 jednostek OSP w KSRG oraz 19 jednostek OSP poza KSRG.

Na terenie województwa podlaskiego powiat augustowski pod względem ilości zdarzeń jest na drugim miejscu. W samym 2023 roku ilość zdarzeń wyniosła 1185 (217 pożarów, 907 Miejscowych zagrożeń oraz 61 alarmów fałszywych).

Misja i zadania Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna została powołana Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należą m.in.: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. PSP realizuje również inne zadania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Cezary Rutkowski
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
 

Opublikował: Dawid Korpacz

31 maja 2024

Powrót na początek strony