Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie
_TR60501.jpg

Konsultacje projektu programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu dokumentu: „Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok”.

Ziemniaki w piasku

„Zwierki lubią kartofelki” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

12 lipca 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Zwierki lubią kartofelki”, realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zwierkach.

Konkurs Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO” zgłoszenia do 19 sierpnia

W jego ramach wyróżnione zostaną organizacje pozarządowe i współpracujący z nimi wolontariusze za ich działalność na rzecz regionu. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Powrót na początek strony