Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Halowy turniej piłki nożnej w Ostrożanach. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

15 listopada 2023

Zawodnicy na boisku.

We wtorek, 14 listopada 2023 r., złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy Cresa Siemiatycze w Siemiatyczach pn. „Halowy turniej piłki nożnej w Ostrożanach dzieci z województwa podlaskiego – roczniki 2013-2014”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: jolanta.bogdan@podlaskie.eu w terminie od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia 22 listopada 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Publikujący: Anna Augustynowicz

15 listopada 2023

Powrót na początek strony