Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Biuro Administracyjne

22 kwietnia 2022

Dokumenty

Biuro Administracyjne mieści się w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Sekretariat  85 66 54 558 ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok, pok. 110 
Dyrektor Krzysztof Jaworowski 85 66 54 580 pok. 107 
Zastępca Dyrektora Grzegorz Górski  85 66 54 552 pok. 113
Referat Techniczno-Administracyjny 85 66 54 557 pok. 112
85 66 54 559 pok. 003
453 690 426 pok. 112
Portiernia 85 66 54 503
Referat Archiwum Zakładowe 85 66 54 650 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok, pok. 010
85 66 54 556 pok. 008
85 66 54 104 pok. 010
85 66 54 647 pok. 010
85 66 54 515 pok. 008

Zadania Biura Administracyjnego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Publikujący: Paulina Tołcz

22 kwietnia 2022

Powrót na początek strony