Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Biuro Bezpieczeństwa

22 kwietnia 2022

Biuro Bezpieczeństwa

Biuro Bezpieczeństwa mieści się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14.
Sekretariat 85 66 54 850 pok. 711
Dyrektor Robert Jurczak 453 690 428 pok. 709
Zastępca Dyrektora Agnieszka Mazur 85 66 54 576 pok. 710
Pion Ochrony Informacji Niejawnych 501 330 964 pok. 710
Stanowisko pracy ds. BHP 506 842 749 pok. 715
Pion Inspektora Ochrony Danych 506 842 871 pok. 713
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 573 442 704 pok. 712

 

Zadania Biura Bezpieczeństwa określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Publikujący: Paulina Tołcz

22 kwietnia 2022

Powrót na początek strony