Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Departament Rozwoju Regionalnego

14 kwietnia 2022

Flaga unijna

Departament Rozwoju Regionalnego mieści się przy ul. Poleskiej 89.
Departament Rozwoju Regionalnego Telefon
Sekretariat - pok. 619 85 66 54 480
85 66 54 963
Dyrektor Joanna Sarosiek 85 66 54 480
z-ca Dyrektora Wioletta Dąbrowska 85 66 54 480
z-ca Dyrektora Izabela Łokić 85 66 54 480
z-ca Dyrektora Katarzyna Kitlas 85 66 54 480
z-ca Dyrektora Magdalena Raczkowska 85 66 54 480
z-ca Dyrektora Elżbieta Romańczuk 85 66 54 480

Zadania Departamentu Rozwoju Regionalnego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W ramach departamentu funkcjonują komórki organizacyjne:

 • Referat Programowania,
 • Referat Koordynacji,
 • Referat Instrumentów Finansowych,
 • Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, 
 • Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych,
 • Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
 • Referat ds. Procedury Odwoławczej,
 • Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 
 • Referat Kontroli,
 • Referat Sieci Punktów Informacyjnych FE,
 • Referat Oceny i Wyboru Projektów,
 • Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych,
 • Referat Rozliczeń i Płatności Projektów I,
 • Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości,
 • Referat Wdrażania RLKS,
 • Referat Rozliczeń i Płatności Projektów II,
 • Referat wspierający system wdrażania,
 • Referat ds. zarządzania Programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
 • Referat Oceny i Wyboru Projektów II,
 • Referat Weryfikacji Zamówień,
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. RLKS.

Opublikował: Paulina Tołcz

14 kwietnia 2022

Powrót na początek strony