Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

63. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji

25 marca 2024

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dofinansowanie remontu zabytków i rekordowo wysoka pula pieniędzy w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Przyjęto też stanowiska w sprawie protestów rolników i Puszczy Białowieskiej, a także ustanowiono rok 2024 Rokiem Rzemiosła W Województwie Podlaskim. Obrady sejmiku odbyły się w poniedziałek, 25 marca.

Zanim rozpoczęto obrady sejmik uhonorował dr Jarosława Schabieńskiego. To historyk, publicysta i autor wielu książek o regionie. Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego przyznano mu za dotychczasową działalność naukową i edukacyjną.

2,5 mln zł na Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś

W ramach przedsięwzięcia dotacje otrzymało 89 projektów. A to oznacza, że wszystkie propozycje, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego, zostały rozpatrzone pozytywnie. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną m.in.: place zabaw i miejsca rekreacji czy zostanie zakupione wyposażenie miejsc użyteczności publicznej.  

Więcej o dotacji w materiale: Blisko 2,5 mln zł z budżetu województwa na Program Odbudowy Wsi – Kreatywna wieś.

W ramach poprzednich edycji programu do sołectw województwa podlaskiego trafiło łącznie ponad 5 mln zł. Posłużyły one realizacji ponad 330 inwestycji.

Pieniądze na organizację rad seniorów w podlaskich gminach

Na ten cel radni wojewódzcy przyznali z budżetu województwa 400 tys. zł. Pieniądze przyznano szesnastu gminom. Będą one przeznaczone na tworzenie, rozwój rad seniorów i inicjatywy aktywizujące osoby starsze.

Więcej informacji znajduje się w materiale: Gminy otrzymają dotacje z budżetu województwa na działalność rad seniorów.

Dotacje na zabytki

Podczas poniedziałkowych (25.03) obrad radni wojewódzcy podjęli decyzję w sprawie zatwierdzenia listy beneficjentów. Na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru otrzyma 71 projektów. Łączna pula pieniędzy na ten cel to 5,4 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w materiale: Blisko 5,4 mln zł z budżetu województwa na podlaskie zabytki.

61 mln zł z FWGiP

To już kolejna edycja autorskiego programu Samorządu Województwa Podlaskiego. W poniedziałek, 25 marca sejmik zatwierdził rekordowe wsparcie z budżetu województwa dla podlaskich gmin i powiatów. Dotacje otrzyma 119 samorządów.

Czytaj też: Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów – 61 mln zł z budżetu województwa dla podlaskich samorządów.

2024 – Rokiem Rzemiosła Województwa Podlaskiego  

To ukłon w kierunku naszego dziedzictwa i popularyzacja tradycyjnego rzemiosła, jego historii i wiedzy o nim wśród mieszkańców regionu. Jednocześnie jest to „uroczyste i należyte” uczczenie obchodów przypadającego w tym roku 95-lecia powstania Izby Rzemieślniczej w Białymstoku. W roku obchodów poprzez różne wydarzenia będą promowane rzemieślnicze zawody unikatowe zakorzenione w naszej kulturze.

Radni przyjęli dwa stanowiska. Dotyczą Puszczy Białowieskiej i sytuację rolników

To dwie sprawy, które przez ostatnie miesiące rozgrzewają opinię publiczną. Pierwsza dotyczy Puszczy Białowieskiej, której obszar w całości (60 tys. hektarów) miałby zostać objęty ustawą o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska, czyli stałby się parkiem narodowym. Obecnie ok. 10 tys. hektarów Puszczy Białowieskiej chronionych jest przez Białowieski Park Narodowy, a pozostała część zarządzana jest przez trzy nadleśnictwa. Objęcie całego obszaru ochroną likwiduje możliwość jego przemysłowego wykorzystania. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z tych terenów sprzeciwiają się tym planom w obawie, że może to doprowadzić  do zapaści gospodarczej tych terenów. Sejmik zwrócił uwagę, że prowadzone dotąd działania legislacyjne w sprawie objęcia całego obszaru Puszczy Białowieskiej całkowitą ochroną nie było poddane żadnym konsultacjom społecznym. Radni wojewódzcy przyjęli stanowisko solidaryzujące się z lokalną społecznością. Treść stanowiska znajduje się w załączeniu.

Drugie stanowisko dotyczy trudnej sytuacji w rolnictwie i związanych z tym protestów rolników. Chodzi o niekontrolowany napływ produktów rolnych do państw Unii Europejskiej – m.in. do Polski. Jak m.in. przekazano w stanowisku; „Sejmik województwa solidaryzuje się ze strajkującymi rolnikami i wzywa do podjęcia działań, które zahamują niekontrolowany import produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej i pozwolą na uregulowanie rynku rolnego w kraju”.
Stanowisko zostanie przekazane m.in.: do premiera, marszałków sejmu i senatu, do resortu rolnictwa i do sejmu.

Podczas poniedziałkowych obrad jeszcze…

Podjęto uchwałę o pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na budowę mostu drogowego na rzece Bug. Chodzi o dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa w wysokości ponad 13,7 mln zł. Z tej kwoty w roku 2024 ma zostać wypłacone 2,1 mln zł, a w 2025 – 11,6 mln zł (po ujęciu ich w budżecie na 2025 rok).
Budowa mostu drogowego to wspólny projekt Powiatu Siemiatyckiego (lider projektu) Województwa Mazowieckiego, Powiatu Sokołowskiego, Gminy Jabłonna Lacka i Gminy Perlejewo. List intencyjny w tej sprawie podpisano w marcu 2019 r. Całość inwestycji to ponad 151 mln zł, a pieniądze z budżetu województwa mają uzupełnić wkład własny Powiatu Siemiatyckiego.  

Samorząd rozdysponował też ponad 10 mln zł na renowację podlaskich zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Sejmik zapoznał się też m.in. z programami społecznymi prowadzonymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Michał Pawłowski

 

Opublikował: Małgorzata Sawicka

25 marca 2024

Powrót na początek strony