Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje społeczne dotyczące „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2024-2027”

2 lutego 2024

Kobiece ręce piszące na klawiaturze

Konsultacje społeczne

Może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec województwa podlaskiego. Zgłoszone opinie pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu programu. Konsultacje ogłoszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku potrwają od 3 do 16 lutego br.

Uwagi i opinie dotyczące projektu mogą zgłaszać samorządy gminne, powiatowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa, a także mieszkańcy województwa podlaskiego. Mogą to zrobić w trzech proponowanych formach:

  • przekazać osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku, w godzinach od 7:30 do 15:30 (sekretariat, piętro II, pokój nr 204);
  • przekazać drogą pocztową na adres ROPS: ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok;
  • przekazać drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl.

Propozycje zmian należy umieścić na formularzu konsultacji społecznych. Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty znajdują się w załącznikach.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

oprac.: Paulina Tołcz

Opublikował: Krystian Guzewicz

2 lutego 2024

Powrót na początek strony