Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ostatnia szansa na przesłanie zgłoszenia do konkursu "Lokalne Ekopraktyki"

6 września 2023

Lokalne Ekopraktyki / Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw ekologicznych zrealizowanych oddolnie przez lokalne organizacje pozarządowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Autorzy najciekawszego, już ukończonego projektu zostaną nagrodzeni kwotą 10 000 złotych. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 8 września.

Uczestnikami projektu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, a także organizacje społeczne i towarzystwa regionalne posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywania działalności rejestrze. W sam projekt musiało być zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Zgłaszana inicjatywa powinna realnie przyczyniać się do zwiększenia popularyzacji działań proekologicznych w lokalnych społecznościach. Przykładowymi działaniami w tym zakresie są zbieranie deszczówki, wymiana sąsiedzka, biologiczne ogródki, czy akcje mające na celu niemarnowanie jedzenia.

Dla najlepszych prac konkursowych przewidziane są wysokie nagrody. Za pierwsze miejsce jest to 10 tys. zł. Potem kolejno 7 tys. za drugie i 4 tys. za trzecie. Dodatkowo pięć wyróżnionych prac konkursowych otrzyma 1 tys. zł nagrody.

Oprócz nagród pieniężnych najlepsze projekty zostaną opracowane i opublikowane w postaci E-booka, który stanowić będzie inspirację dla innych organizacji w ich własnych działaniach proekologicznych.

Szczegóły na temat zgłoszeń oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można zobaczyć na oficjalnej stronie konkursu albo w regulaminie załączonym do artykułu.

oprac. Dawid Korpacz
źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Opublikował: Monika Pańko

6 września 2023

Powrót na początek strony