Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

4 kwietnia 2024

DJI_0028.jpg

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego. Uwagi można zgłaszać w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia na stronie podlaskie.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Forma konsultacji:

  • projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku podlaskie.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  • konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały,
  • wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres zdrowie@podlaskie.eu
  • wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji;
  • komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia UMWP.
Publikujący: Dawid Korpacz

4 kwietnia 2024

Powrót na początek strony