Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Nowa inwestycja na kampusie UwB z rządowym wsparciem

20 czerwca 2023

Jacek Sasin przy mikrofonie, za nim stoi marszałek Kosicki

Nowa inwestycja na kampusie UwB.

Chodzi o siedzibę nauk społecznych. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 65 mln zł, z czego 50 mln zł to dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Symboliczny czek na tę kwotę rektorowi uczelni prof. Robertowi Ciborowskiemu wręczył podczas wtorkowej (20.06) konferencji wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. W spotkaniu uczestniczył także marszałek Artur Kosicki.

– Mam ogromną satysfakcję, że mogę poinformować o tym, że nauki społeczne doczekały się realizacji długo oczekiwanej budowy swojej siedziby. Serdecznie gratuluję władzom białostockiego uniwersytetu, szczególnie magnificencji panu rektorowi prof. Robertowi Ciborowskiemu entuzjazmu, z jakim państwo rozbudowujecie i unowocześniacie tę – jakże ważną – uczelnię. Jestem przekonany, że przy dalszej tak dobrej współpracy władz uniwersytetu z rządem, ale również z samorządem województwa, przyszłe zamierzenia uda się równie sprawnie zrealizować – zapewniał Jacek Sasin.

Współpraca rządu i samorządu ze światem nauki

Wicepremier podkreślił ogromną liczbę zrealizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć dotyczących UwB. Jak zaznaczył, praktycznie wszystkie z nich odbyły się ze wsparciem polskiego rządu – począwszy od planetarium i obserwatorium (ok. 4 mln zł), przez bibliotekę uniwersytecką (30 mln zł), po realizowany w tej chwili projekt nowego budynku nauk humanistycznych (70 mln zł).

– Ta uczelnia jest dumą tej ziemi, miejscem, gdzie ogniskuje się wielki potencjał intelektualny. Dla mnie jest to szczególnie ważne, dlatego, że nasz rząd bardzo dba o to, żeby Polska rozwijała się równomiernie – zaznaczył Jacek Sasin.

Kampus UwB, w skład którego wejdzie budynek przeznaczony dla jednostek nauk społecznych, to największa inwestycja w dziejach uczelni. Koszt budowy oraz wyposażenia obiektów w nowoczesny sprzęt to blisko 250 mln zł, w większości sfinansowany z funduszy unijnych.

Samorząd województwa stale wspiera Uniwersytet w Białymstoku. Przekazaliśmy środki z poprzedniego programu operacyjnego, ale także już w nowym programie na lata 2021-2027 są pieniądze do dyspozycji tej uczelni wyższej. Dotujemy również wiele mniejszych przedsięwzięć, jak konferencje naukowe czy pomoc w wyposażeniu planetarium i obserwatorium. Uniwersytet na to zasługuje. Z czystą przyjemnością wypełniamy prośby, które są do nas kierowane przez jego władze – zapewnił Artur Kosicki, dziękując wicepremierowi Jackowi Sasinowi i ministrowi nauki Przemysławowi Czarnkowi „za osobiste starania dotyczące rozwoju kampusu Uniwersytetu w Białymstoku”.

Akademicka społeczność w jednym miejscu

Do nowej siedziby przeniesione zostaną cztery jednostki: Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarządzania, Instytutu Socjologii oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych. Będzie z niej korzystać ok. 2 tys. studentów i ok. 140 pracowników. O tym, jak duże to będzie ułatwienie mówiła prof. Anna Gardocka-Jałowiec, prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów.

Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli w kampusie własne miejsce, gdyż jesteśmy jednostkami bardzo rozproszonymi po całym mieście. Nauka jest procesem zdobywania wiedzy, ale też rozbudzania i zaspakajania ciekawości – zarówno pracowników naukowych, jak i studentów. Bardzo ważne jest to, abyśmy budowali te relacje między sobą i mieli do tego odpowiednie warunki – podkreśliła.

Do zintegrowania wszystkich jednostek uniwersyteckich na terenie kampusu przy ul. K. Ciołkowskiego pozostanie już tylko przeniesienie Wydziału Prawa UwB.

Uniwersytet w Białymstoku z roku na rok staje się coraz lepszy, bardziej konkurencyjny i działa na poziomie uniwersytetów europejskich. Mam nadzieję, że na koniec tego ostatniego roku kadencji będę mógł powiedzieć, że dziękuję również za ten ostatni element – budynek Wydziału Prawa – który stanie się uzupełnieniem całości kampusu i będziemy mieli cały Uniwersytet w Białymstoku w jednym, jakże przepięknym, miejscu – powiedział rektor uczelni prof. Robert Ciborowski, dziękując za dotychczasową pomoc.

Architektonicznie budynek będzie nawiązywał do istniejącej już zabudowy. Będzie miał trzy kondygnacje naziemne, a z sąsiadującym gmachem nauk humanistycznych połączy go kładka. Wokół powstaną także parkingi.

We wtorkowej konferencji uczestniczyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, senator Mariusz Gromko, poseł Kazimierz Gwiazdowski, prof. Bogusław Plawgo – dyrektor Instytutu Zarządzania, prof. Jarosław Matwiejuk – prorektor UwB ds. rozwoju, prof. Małgorzata Bieńkowska – dyrektor Instytutu Socjologii oraz prof. Adam Bartnicki – dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych (jednostka będzie funkcjonować w strukturze UwB od 1 września br.).

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Opublikował: Małgorzata Januszkiewicz

20 czerwca 2023

Powrót na początek strony