Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Obrady sejmiku. Dyskusja o przyszłości województwa

Trzecie posiedzenie sejmiku VII kadencji zdominowały: debata na temat stanu województwa, plany dotyczące jego rozwoju oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. Radni większością głosów podjęli też uchwałę o udzieleniu wotum zaufania zarządowi. Dodatkowo jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ub.r.

III sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - 25 czerwca o godz. 15

Jak poinformował przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski posiedzenie zaplanowano na wtorek, 25 czerwca. Obrady odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala Nr 115). Początek o godz. 15.

Mężczyzna w garniturze

Marszałek Łukasz Prokorym Członkiem Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Wybór marszałka Prokoryma oraz pozostałych członków zarządu został podjęty w piątek, 21 czerwca, podczas Obrad Plenarnych XLII Zgromadzenia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP). W spotkaniu gremium wzięli udział także delegaci związku z Podlaskiego: członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski, oraz wiceprzewodniczący Jarosław Dworzański. Uczestniczył w nich także radny Karol Pilecki.

Powrót na początek strony