Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Miliony euro na projekty w białostockim, suwalskim i łomżyńskim obszarze funkcjonalnym

To łącznie 195 mln euro z funduszy europejskich przeznaczonych na projekty realizowane przez trzy zrzeszenia terytorialne skupiające samorządy województwa podlaskiego. W czwartek, 20 czerwca, ich przedstawiciele podpisali porozumienia w tej sprawie z zarządem województwa reprezentowanym przez marszałka Łukasza Prokoryma i wicemarszałka Marka Malinowskiego.

Marszałek przemawia do mikrofonu.

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Analiza i zatwierdzenie metodyki oraz kryteriów wyboru projektów zgłaszanych w ramach naborów do programu FEdP – to tematy wtorkowego (18 czerwca) posiedzenia komitetu. Spotkanie otworzył marszałek Łukasz Prokorym, a wziął w nim udział także członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.

Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach-20.jpg

7 mln zł na rozwój edukacji i kształcenia zawodowego

Praktyczna nauka zawodu z wykorzystaniem nowoczesnych trendów technologii, w tym kształcenie dualne – to m.in. działania, na które podlaskie organy prowadzące szkoły lub placówki oświatowe mogą otrzymać dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wnioski można składać od 4 czerwca do 19 lipca br., rozstrzygnięcie poznamy w styczniu 2025r.

Powrót na początek strony